Αφήστε ένα μήνυμα

Δοκιμάστε το βίντεο chat στο διακομιστή demo μας:


Εμπειρογνώμονας backend:
http://demo.psychicscript.com/exec/performer/
Σύνδεση: test
Κωδικός: testtest

Frontend Πελατών:
http://demo.psychicscript.com/
Σύνδεση: tester1
Κωδικός: q1w2e3r4

Διοίκηση backend:
http://demo.psychicscript.com/exec/manager/
Σύνδεση: testing
Κωδικός: testing

Περιοχή μάρκετινγκ θυγατρικών:
http://demo.psychicscript.com/exec/webmaster/
Σύνδεση: admin
Κωδικός: admin